Katarzyna Grodzka-Motak

radca prawny

Jestem radcą prawnym w Kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Sp. p. w Szczecinie. Doradzam pracodawcom, ale i pracownikom w zakresie prawa pracy.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Koronawirus – najważniejsze informacje dla pracowników i pracodawców.

Katarzyna Grodzka-Motak09 marca 20206 komentarzy

Mimo, że blog z założenia dotyczy wypowiedzenia zmieniającego (czyli tematu jakże odległego od zagadnień epidemiologii), rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 w zeszłych tygodniach na świecie i Polsce sprawia, że wiele problemów prawno-pracowniczych przechodzi na dalszy plan. W konsekwencji zapytań, które trafiły do mnie w ostatnim czasie, zgłębiłam temat koronawirusa  pod kątem stosunków pracowniczych. Oto najważniejsze fakty.

Praca zdalna.Koronawirus prawa.

Świeżo wprowadzona ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tzw. specustawa o koronawirusie wprowadza możliwość zlecenia przez pracodawcę pracownikowi wykonywania pracy zdalnie.  Tym samym zgoda pracownika na pracę zdalną  nie jest konieczna. Praca zdalna może być nakazana tylko na czas oznaczony.

Zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia przedszkola, szkoły.

Jeśli dojdzie do  zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Co ważne dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w zwykłym trybie przewidzianym przez ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tzw. zasiłkową),  jednak nie wlicza się do limitu  60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, podstawowy zasiłek nie przysługuje (chodzi o uściślenie, że należy się zasiłek w pojedynczej, a nie podwójnej wysokości).

Zasiłek chorobowy dla odbywającego kwarantannę.

Tutaj nie ma specjalnych zmian – cały czas obowiązuje ustawa zasiłkowa, która zrównuje z niezdolnością do pracy z powodu choroby niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zasiłek chorobowy obowiązuje w czasie trwania tytułu ubezpieczenia, jak i wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Przed wypłatą zasiłku, w okresie wcześniejszym, na zwykłych zasadach pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe – 33 lub 14 dni (w przypadku pracownika powyżej 50 r. ż.).

Zamknięcie placówki oświatowej a wynagrodzenie nauczycieli.

Pojawiają się już przypadki zamknięcia szkół z powodu koronawirusa. Wiadomo, jak wynagradzać pracowników podlegających odosobnieniu w związku z chorobą zakaźną, pojawia się natomiast pytanie, czy trzeba wypłacać pensje pracownikom (nauczycielom, pracownikom administracyjnym i obsługi), którzy – choć są zdrowi – do pracy nie mogą przychodzić ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

Moim zdaniem należy wypłacić wynagrodzenie na podstawie art. 81 § 1 i 2 Kodeksu pracy  – za czas niewykonywania pracy pracownikowi, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to tzw. wynagrodzenie przestojowe. Natomiast co do zasady nie można zmuszać pracowników do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych.

Podróże służbowe.

Trudno oczekiwać – przynajmniej na tym etapie – żeby wykluczyć wszelkie podróże służbowe. Pracodawca ma prawo wysyłać w nie pracownika, natomiast na podstawie art.  210 §  1 K.p. w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP  i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Co ważne, również w tym przypadku za czas powstrzymania się od pracy zachowane jest prawo do wynagrodzenia. Problem w ocenie kiedy podróż w dane miejsce nie odpowiada przepisom BHP oraz stwarza poważne zagrożenie dla pracownika – o ile nie powinno budzić wątpliwości, iż wyjazd do strefy zero czy strefy buforowej (pojęcia z ustawy o COVID-19) takie zagrożenie powoduje, to polecenie przemieszczenia do kraju bądź regionu, do którego GIS czy MSZ jedynie nie zaleca podróży – już tak. Mimo wszystko zdrowie pracowników powinno być wartością nadrzędną – leży to również w interesie pracodawcy.

Z kolei podróże prywatne pracowników pozostają poza zakresem zainteresowania pracodawcy – tutaj nie może być mowy o żadnych wiążących zakazach wyjazdu w tym czy innym kierunku.

Higiena w pracy.

Przepisy Kodeksu pracy wskazują ogólnie – pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej. Oczywiście np. w szpitalu regulacje są dużo bardziej obostrzone (np. w kontekście maseczek jednorazowych). Nowością w wielu miejscach stały się instrukcje prawidłowego mycia rąk, które rzeczywiście warto umieszczać w łazienkach.

Jeśli jesteś pracodawcą, pomocne dla Ciebie mogą być także zalecenia Światowej Organizacji Zdrowi (WHO) – tutaj link https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_4

Źródło zdjęcia: CDC on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  BL 29 marca, 2020 o 22:40

  Dzień dobry Pani Mecenas,
  chciałabym dowiedzieć się o moją sytuację jako pracownika w związku z epidemią koronawirusa.

  Jestem od 3,5 roku zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, za minimalnym wynagrodzeniem. Ze względu na epidemię mój pracodawca planuje obniżyć pracownikom etaty, a co za tym idzie pensje.
  Czy pracodawca może mi dać wypowiedzenie zmieniające i obniżyć mi etat pracy, a w związku z tym obniżyć pensję, chociaż zarabiam najniższą krajową?
  Czy jeżeli się zgodzę na wypowiedzenie zmieniające wręczone w marcu, to od kiedy będzie obowiązywała zmieniona umowa? Chodzi mi o to, czy od razu z dniem 01.04.2020 r., a co za tym idzie kwiecień będę już pracować za niższą stawkę? Czy może obowiązuje okres wypowiedzenia i dopiero po tym okresie (czyli w moim przypadku po 3 miesiącach) zostaną zmienione warunki pracy?
  Czy jeżeli odmówię zgody na wypowiedzenie zmieniające, pracodawca ma prawo mnie zwolnić? Czy w takim przypadku mam prawo do wypowiedzenia trzy miesięcznego?

  Z gór dziękuję Pani bardzo za udzielenie odpowiedzi.
  B. L.

  Odpowiedz

  Katarzyna Grodzka-Motak 29 marca, 2020 o 23:43

  Dzień dobry,

  jeśli pracodawca zamierza skorzystać z trybu wypowiedzenia zmieniającego, to nowe warunki zatrudnienia zaczną obowiązywać po upływie 3 miesięcy (czyli jeśli wypowiedzenie otrzyma Pani jeszcze w marcu, wejdą w życie od 1 lipca 2020 r.). Jeśli chodzi o kwestię minimalnego wynagrodzenia, to jeśli pracodawca zamierza Pani obniżyć etat np. do 50%, to minimalna pensja w Pani przypadku wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za cały etat. Natomiast jeżeli odmówi Pani nowych warunków zatrudnienia, to umowa o pracę rozwiąże się definitywnie (zostanie Pani zwolniona) z dniem 30 czerwca 2020 r. Szerzej na ten temat pisałam tutaj. http://wypowiedzeniezmieniajace.pl/wypowiedzenie-zmieniajace-scenariusze-postepowania/

  Alternatywnie, możliwe jest też skorzystanie przez Pani pracodawcę z regulacji tzw. tarczy antykryzysowej (która została uchwalona przez Sejm, ale nie przeszła jeszcze całego procesu ustawodawczego). Zgodnie z aktualną wersją tarczy, przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (są określone warunki) może obniżyć wymiar czasu pracy pracowników o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Ustala się to w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub przedstawicielami pracowników zakładu pracy – nie obowiązuje tryb wypowiedzenia zmieniającego.

  Dziękuję za odwiedziny bloga i pozdrawiam,
  Katarzyna Grodzka-Motak

  Odpowiedz

  Kasia 30 marca, 2020 o 03:15

  Piszę Pani o alternatywie w związku z Koronawirusem który dotyczy możliwości zmniejszenia przez pracodawce etatu w porozumieniu, a co jeżeli nie zgodzę się na to? Czy wtedy również obowiązuje mojego pracodawce wypowiedzenie trzy miesięczne w stosunku do mnie?
  Zaznaczę, że pracuję w małej firmie zatrudniającej 8 osób i w związku z tym nie mamy związków zawodowych.

  Odpowiedz

  Katarzyna Grodzka-Motak 30 marca, 2020 o 07:48

  Jeśli pracodawca nie wypracuje z przedstawicielami pracowników porozumienia, to wówczas obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia zmieniającego.

  Pozdrawiam,
  Katarzyna Grodzka-Motak

  Odpowiedz

  Aneta 10 kwietnia, 2020 o 17:48

  Dzień dobry Pani Mecenas,

  chciałabym ponownie skorzystać z Pani pomocy, potrzebuję informacji prawnych od Pani.

  Dostałam od pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dnia 30.03.2020r. z zachowaniem trzy miesięcznego wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia jest zła sytuacja finansowa hotelu( w którym pracuję), która zmusza hotel do natychmiastowej zaprzestania działalności gospodarczej.
  Od Kwietnia nie chodzę do pracy, mam zostać w domu na wypowiedzeniu.

  Hotel jest zamknięty dla gości, ale 4 pracowników zostało przekwalifikowanych i teraz pracują na recepcji( w hotelu nie ma ochrony więc oni są jako ochrona w dzień i w nocy). Nie wiem czy w taki wypadku hotel zaprzestał działalności( zostałam zwolniona na takiej podstawie,, Natychmiastowe zaprzestanie działalności”)
  Pracownicy którzy nadal pracują dostali wynagrodzenie( część pensji), ja natomiast wraz z dwoma innymi osobami zwolnionymi nie dostaliśmy wypłaty pomimo, iż przepracowaliśmy cały marzec.
  Pracodawca twierdzi, że nie ma pieniędzy.
  Co ja mogę zrobić w takiej sytuacji?

  Jeszcze jedno pytanie:
  Czy mój pracodawca pomimo zwolnienia paru pracowników ma prawo do uzyskania dopłat do pensji dla pracowników pozostałych w firmie, i czy ma prawo dopłat do pensji dla pracowników zwolnionych?

  Aneta Kwiatkowska.

  Odpowiedz

  Katarzyna Grodzka-Motak 15 kwietnia, 2020 o 20:26

  Witam ponownie,

  zacznę od tego, że za cały okres wypowiedzenia, a tym bardziej za marzec należy się Pani wynagrodzenie. Jeśli pracodawca nie będzie chciał dobrowolnie go zapłacić, pozostaje Pani droga sądowa.

  Jeżeli hotel działa, to wydaje się, że przyczyna wypowiedzenia wręczonego Pani jest nieprawdziwa – w takiej sytuacji powinna Pani odwołać się od wypowiedzenia – innymi słowy skierować pozew do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania wypowiedzenia. Zaznaczam jednak, że każda sprawa wymaga starannej analizy.

  Pani drugie pytanie wymagałoby natomiast doprecyzowania o jakich dopłatach mówimy.

  Pozdrawiam,
  Katarzyna Grodzka-Motak

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: